เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 26 ธ.ค. ที่ จ.สุโขทัย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.สัญจรถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการเลือกตั้งว่า ยังไม่ได้นำเรื่องที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณา แต่ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และกระทรวงมหาดไทยได้ทำความเห็นกลับมาแล้ว อยู่ระหว่างนำมาพิจารณาดูว่าข้อไหนที่ทักท้วงมีเหตุผลที่ต้องแก้ไข อันไหนที่เห็นไม่ถูกต้องก็ต้องยืนตามเดิม แล้วอธิบายกลับไป เมื่อทำทุกเรื่องเสร็จต้องเสนอครม.ชี้แจงข้อสังเกตของหน่วยงานเพื่อให้ครม.เข้าใจ เพราะครม.เป็นผู้ตัดสินสุดท้าย คาดส่งให้ครม.พิจารณาได้ประมาณต้นเดือน ม.ค.หรือกลางเดือนม.ค.61 ส่วนข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยปรับลดจำนวนสมาชิกอบต.เหลือหมู่บ้านละ 1 คนจาก 2 คน เป็นรายละเอียดต้องไปดูกัน และต้องเชิญ 2 หน่วยงานมาพูดคุย