เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 19 ธ.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 ฉบับ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จะลงสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หากกฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จก็จะส่งให้ครม.พิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป

“อย่างไรก็ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยเสนอไปมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) จากเดิมกำหนดให้มาจากหมู่บ้านละ 2 คน ทางมหาดไทยได้เสนอให้เหลือหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อประหยัดงบประมาณได้ 4.7 พันล้าน แต่ก็อยู่ที่การพิจารณาของครม.ว่าจะได้ข้อยุติอย่างไร" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว