วันนี้( 13 กันยายน 2564)​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หัวข้อ “รักของแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และเพื่อปลูกฝังค่านิยม ที่ดีงามให้ลูกได้สำนึกในพระคุณแม่ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ลูกและได้แสดงออก ซึ่งความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย

ทั้งนี้นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ออกประกาศผลการประกวดผู้ชนะเลิศ 4 ประเภท ดังกล่าว และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด สร้างความสุข ความประทับใจและอบอุ่นในพิธี ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. การประกวดเรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 รางวัล​ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกฤตยชญ์ เรืองประพัด โรงเรียนจรัสศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกัลยรัตน์ น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านปางคอม รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงสุตาภัทร อรรถสุตรา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

2.การประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา /ปวช. จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกิตติภณ พรมแดน โรงเรียนพิชั รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวิภวานี ศรีใต้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธารารัตน์ เชียงนวกุล โรงเรียนอุตรดิตถ์

3.การประกวดเรื่องสั้น สำหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษา/ปวส. จำนวน ๓ รางวัล​ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุวีรยา ค้าไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัญญาวีร์ จดฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอมรพรรณ สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4.การประกวดภาพถ่าย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนริศรา พาโทน ชื่อภาพ “ความรัก ที่แม่มีให้” รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชยุตม์ สายทอง ชื่อภาพ “สายไหม สายใย ความรัก และความผูกพัน” รางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ชื่อภาพ “แม่ลูกผูกพัน