วันที่ 11 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติเห็นชอบให้ดีเดย์เปิดจุดบริการออกฉีดวัคซีน (เข็มแรก)ให้แก่แรงงานข้ามชาติ ตามโครงการ “Sakhon box” โดยนำร่อง 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ 1.แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ FAI , 2.แรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานก่อสร้าง และ 3.แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ โดยมีจุดให้บริการทั้งหมด 3 จุดคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, อาคารใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และตลาดพลาซ่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

“ทั้งนี้บรรยากาศของการเปิดให้บริการฉีดแก่แรงงานข้ามชาติวันแรก ปรากฏว่า มีสถานประกอบการที่ได้รับนัดหมายนำแรงงานข้ามชาติมาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่าง ซึ่งเนื่องตามเวลาที่กำหนด เช่น ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย นอกจากจะมีแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการแล้ว

ด้านนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมคณะสมาชิกสภาฯ ก็ได้นำผู้ค้าขาย และแรงานข้ามชาติที่ทำงานในตลาดของเขตเทศบาลนคร ที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนด้วย ซึ่งแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นก็บอกว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้รับวัคซีนเพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อการทำงานในสถานประกอบการอีกด้วย

ด้านนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการ รพ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ขั้นตอนของการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของแรงงานข้ามชาตินั้น เบื้องต้นทางสถานประกอบการ หรือแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม 3 กลุ่มแรก จะต้องแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนมาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ก่อน จากนั้นทางโรงพยาบาลจะขึ้นข้อมูลไว้ในระบบตามลำดับ และทำการนัดหมายกันต่อไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปริมาณวัคซีนในแต่ละช่วงเวลาด้วย ดังนั้นการนัดหมายในช่วงแรกๆ นี้อาจจะยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นัก แต่หากมีวัคซีนมาเป็นปริมาณที่มากเพียงพอทั้งกับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ก็จะนัดหมายให้มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้เร็วที่สุด