เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย กทม. ระบุจำนวนผู้ป่วยประจำวันที่ 9 ก.ย.64 ในพื้นที่กทม.3,736 ราย ที่อยู่ขณะป่วยในกทม. 3,016 ราย ที่อยู่ขณะป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกทม. 720 ราย

ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อเกินร้อยใน 6 เขต และ 10 อันดับแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่
1.เขตห้วยขวาง 238 ราย
2.เขตราชเทวี 151 ราย
3.เขตสายไหม 112 ราย
4.เขตราษฎร์บูรณะ 109 ราย
5.เขตดอนเมือง 108 ราย
6.เขตบางแค 100 ราย
7.เขตดินแดง 89 ราย
8.เขตธนบุรี 89 ราย
9.เขตบางกอกน้อย 87 ราย
10.เขตจอมทอง 83 ราย

สำหรับเขตที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่น้อยที่สุดคือ เขตสัมพันธวงศ์ 9 ราย