บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยชาวซีพีเอฟจิตอาสาร่วมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหารเพื่อมอบแก่ประชาชนต่อไป

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร จาก นายชนาทิศ เกิดเมฆ ผู้แทนซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุน “ครัวปศุสัตว์เมืองคอน” ในภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชาวนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัย โดยจะนำวัตถุดิบทั้งเนื้อสุกรที่ได้รับจากธุรกิจสุกรภาคใต้ และไก่ต้มน้ำปลาจากธุรกิจครบวงจรไก่และขายซีพีเอฟภาคใต้ตอนล่าง เพื่อประกอบอาหารสำหรับมอบให้กับประชาชนต่อไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี รับมอบน้ำใจจากซีพีเอฟเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้งน้ำดื่มจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก-น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงไข่ไก่สดจากธุรกิจไก่ไข่ซีพีเอฟภาคใต้ และเนื้อไก่ที่ได้รับจากธุรกิจครบวงจรไก่และขายซีพีเอฟภาคใต้ตอนล่าง โดยมี นายวรวิทย์ ชีวนิชพันธ์ ผู้แทนซีพีเอฟ ส่งมอบแก่กำลังทหารสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำหรับลงพื้นที่ช่วยพี่น้องชาวปัตตานีที่ขาดแคลนน้ำดื่ม-อาหาร และไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้เนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาด ณ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท สาขาถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขณะเดียวกันที่จังหวัดสงขลา นายมานิตย์ รัตนพันธ์ ผู้แทนซีพีเอฟ นำชาวซีพีเอฟโรงงงานผลิตอาหารสัตว์บ้านพรุ ร่วมกับอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประสบภัยในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบน้ำดื่มตราซีพีถึงมือพี่น้องประชาชนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ ธุรกิจสุกรภาคใต้ได้มอบเนื้อสุกรแก่ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนำไปช่วยเหลือชาวพัทลุงด้วย./