เครือข่ายสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรม "ปั่นประจำวันสุขสรรกับ" ณ บริเวณศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารรัฐสภา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพิ่มการทรงตัวสร้างสมดุลของร่างกาย โดยมี นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สนช. ตลอดจนข้าราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยภายในกิจกรรมมีการเผยแพร่คู่มือข้อมูลด้านสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย