กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน กำหนดจัดเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า จากที่ รัฐบาลให้ความสำคัญในการ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) และการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME อย่างทั่วถึง เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนโดย “ประชารัฐ” และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและผลิตผลจากรังไหมในภาคอีสาน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลวดลาย คุณภาพของผ้าไหม ที่ถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของชาวปักธงชัยและสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปริมาณมาก กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาผ้าไหมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย ให้สอดคล้องกับความต้องการและเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน กำหนดจัดงานเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9–15 ธันวาคม 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัด ในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาพิเศษแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหมเทรนใหม่ๆ ชมการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ที่สำคัญทุกกิจกรรมชมฟรีตลอดงาน