เผยสถิติผู้ใช้บริการเพิ่มทุกปี จากกว่าหมื่นรายปี 57 เพิ่มเป็นกว่า 3 หมื่นในปี 60

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม. เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภายใต้แนวคิด “น้ำใจร่วมสร้าง ไกลห่างโรคภัย” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโอกาสสำคัญของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยกล่าวว่า ปีนี้ได้จัดตั้งศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (ชีวาบำบัด) ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งยังมีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจนโครงการสำเร็จด้วยดี

สำหรับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการครบ 5 ปี โดยให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ บริการคลินิกนอกเวลาช่วงเย็นทุกวันพุธ และบริการคลินิกเฉพาะทางเพื่อดูแลปัญหาผู้ป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกอายุรกกรรม คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกวัณโรค คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ บริการผู้สูงอายุ คลินิกฝังเข็ม และคลินิกทันตกรรม โดยสถิติที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 10,518 ราย ในปี 57 เพิ่มเป็น 15,285 ราย ในปี 58 ปี 59 เพิ่มขึ้น 22,280 ราย และในปี 60 มีจำนวนสูงถึง 35,745 ราย คิดเป็นสัดส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สูงถึงร้อยละ 40