ทวิตเตอร์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทวีตข้อความระบุว่า... สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร ในวาระ 31 ปี - แม้กาลเวลาจะพัดพาให้เรื่องราวของ “สืบ นาคะเสถียร” เหลืออยู่เพียงในความทรงจำ แต่ก็เป็นความทรงจำที่ใครหลายคนนำมาใช้เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และมาสานต่อจนเป็นรูปเป็นร่างตามเจตนารมย์ผู้วายชนม์ - https://bit.ly/3zxGtg5