วันนี้ (7 ธ.ค.60) รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ได้เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแด่ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา และธนาคารออมสินได้มอบของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินสีทองให้แก่มูลนิธิฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ชุดใหม่ของธนาคารให้การต้อนรับด้วย

ในโอกาสนี้ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ได้มอบหนังสือเพื่อเรียนเชิญคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย เข้าร่วมงาน "มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซ่นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ติดต่อประสานงาน รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล์ molku@ku.ac.th

กองทุนประกันวินาศภัย