คอลัมน์ ดวงวันนี้ อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา ประจำวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2560 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีระกา วันนี้ฤกษ์ .51 สีม่วงเทา ดาว 8 2 3 อักษร อ.ส.ป. เลขเด่น 6 1 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
วันนี้ดวงการเสี่ยงดี มีความสำเร็จในเรื่องการค้า จะเกิดความก้าวหน้าร่ำรวยดี การเงินจะตกลงกันได้ เตรียมการเพื่อการลงทุนเป็นการใหญ่ ความรักได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และสนับสนุนเต็มที่ การเดินทางจะมีความสำเร็จและมีโชคร่ำรวย ในด้านการศึกษาสอบผ่าน เสริมสวยร่ำรวยดี สุขภาพดีขึ้น ฤกษ์.35 สีดำเทา ดาว 2 9 6 อักษร อ.ส.พ. เลขเด่น 5 8 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันจันทร์
วันนี้ดวงชะตาการค้าอาหารดีร่ำรวย การบันเทิงงานแสดงเด่นดังมาก การค้าเสื้อผ้าการตัดเย็บจะร่ำรวย จะมีการศึกษาต่อหาความรู้ทางต่างประเทศ การเงินการหมุนเวียนดีมาก หนี้สินการเงินสามารถตกลงกันได้ การค้าที่ดินหรืองานก่อสร้างรวยขึ้น ปัญหาครอบครัวตกลงกันได้ เดินทางมีโชค สุขภาพดี ฤกษ์.45 สีเทาดำ ดาว 5 8 4 อักษร อ.ว.จ. .เลขเด่น 5 1 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอังคาร
วันนี้การค้าเสื้อผ้าดีร่ำรวย กิจการอาหารร่ำรวยดีมาก เกิดความเจริญก้าวหน้า ปัญหาทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ การจะทำอะไรต้องอาศัยความจริงจัง การเงินการลงทุนคล่องมากขึ้น การค้าการลงทุนทางด้านก่อสร้างจัดสรรรวย เดินทางไกลจะมีความปลอดภัย การเสริมสวยดีขึ้น สุขภาพดีเยี่ยมมาก ฤกษ์.51 สีฟ้าม่วง ดาว 5 3 6 อักษร ว.ส.ม.เลขเด่น 6 9 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพุธ
วันนี้กิจการทัวร์ดีร่ำรวย กิจการบันเทิงการแสดงเด่นดัง หน้าที่การงานหรือตำแหน่งจะต้องสำเร็จแน่นอน ในด้านการเงินมีการใช้จ่ายสูงมากและต้องหมุนเงินให้พอ ความรักมักมีความสำเร็จสมหวังพร้อมที่จะมีการแต่งงาน การเดินทางไกลจะมีโชตที่ดี การสอบได้ผลสอบผ่าน การเสริมสวยรวย สุขภาพดี ฤกษ์.43 สีม่วงดำ ดาว 8 1 4 อักษร ป.อ.จ. เลขเด่น 5 4 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพฤหัส
วันนี้การค้าอาหารดีมาก การงานผ่านไปได้สะดวก การงานการบันเทิงงานแสดงมีรายได้ดี การก่อสร้างเรื่องที่ดินก้าวหน้าดีขึ้น การเงินหนี้สินผ่านได้สะดวก ปัญหาครอบครัวดีขึ้น ความรักของคนโสดสมหวังดีมาก การเดินทางไกลจะมีความสำเร็จหรือมีการโยกย้าย การเรียนการสอบผ่านสะดวก สุขภาพดี ฤกษ์.48 สีเทาขาว ดาว 3 7 3 อักษร ส.ว.อ. เลขเด่น 5 9 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันศุกร์
วันนี้การค้าการเสี่ยงร่ำรวยดี งานบันเทิงมีความร่ำรวย รายได้จากการงานจะมีความมั่งคั่ง หนี้สินแก้ไขได้เรียบร้อยมีหลักทรัพย์พร้อมทุกอย่างมั่นคง การงานด้านก่อสร้างการจัดสรรมีความสำเร็จ การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจะมีความสุข เดินทางปลอดภัย การเรียนการสอบผ่าน สุขภาพดี ฤกษ์.36 สีเทาดำ ดาว 7 5 8 อักษร พ.ย.ส.เลขเด่น 3 5 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันเสาร์
วันนี้มีการเสี่ยงการลงทุนร่ำรวย งานมีความสำเร็จสูงสุด การเงินแก้ไขผ่านได้สะดวกดี ต้องหมุนเงินอยู่ตลอดและมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นหลักฐาน การค้าที่ดินมีความสำเร็จสมหวังที่ดี การบันเทิงงานแสดงเด่นดังร่ำรวย การค้าการลงทุนการเสี่ยงจะมีโชคดี เดินทางมีลาภ สุขภาพดี ฤกษ์ .42 สีฟ้าดำ ดาว 5 7 4 อักษร อ.ส.ว. เลขเด่น 7 8 มีลาภ