ที่ประชุมชั้น 7 รพ.หัวเฉียว ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์ คณะบดีพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ในปี 2560 มีผู้สำเร็จการอบรมเป็นรุ่นที่ 9จำนวน104 คนเข้าร่วมรับมอบ

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพบาบาลหัวเฉียว กล่าวว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกันจัดตั้ง “ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 เพื่อรองรับความพร้อมในการขยายบริการของโรงพยาบาลหัวเฉียว รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน