นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่ม กันหนาว แก่ นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหาร สถานีโทรทัศน์ TNN24 ภายใต้โครงการ “TNN ช่อง 16 ส่งมอบความอบอุ่น ช่วยน้องต้านภัยหนาว” เพื่อนำส่งต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งธนาคารธนชาตได้ร่วมเป็นภาคีสนับสนุนโครงการซีเอสอาร์ของสถานีโทรทัศน์ TNN24 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว