คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR บมจ.ทิพยประกันภัย นำสื่อมวลชนสายประกันภัย และหนุมานทิพยจิตอาสา พร้อมด้วยพันธมิตร จัดกิจกรรม 'RAAT ROAD TRIP 2017' กรุงเทพ - เขาใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภค –บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา