นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน“ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย รองรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ(บริหาร)และรักษาการแทนผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช