วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งจัดขึ้นณ อาคารเกษม จาติกาวนิช กฟผ. โดยมีท่านองคมนตรี "เกษม วัฒนชัย" และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้อนรับโดยมีชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ๕ เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต เขตบางพลัด เขตบางซื่อ อำเภอบางกรวย และ อำเมืองนนทบุรี นำโดยนายสมเกียรติ บวกิจดำรงต์ ประธานแขวงบางพลัด ร่วมงานถวายผ้าป่า ยอดเงินถวายผ้าป่ามหากุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ๑,๗๔๒,๒๒๐ บาท ได้รับเกียรติจากพระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ รับถวายองค์ผ้าป่าในครั้งนี้ ประสานงานโดยนายธนะรัตน์ เกิดนาค ผู้แทน กฟผ.