นายสุวรรณ ไตรมาลัย ที่ปรึกษาฝ่ายภูมิภาคหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนายวิศิษฐ์ จันทรี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

+++++++++++++