รายงานข่าวจากเครือนำทอง บริษัท เอไอเอ เปิดเผยถึงหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพดร.พัชรา หวังว่องวิทย์ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ว่า ในช่วงเช้าเวลา 9.00-12.30 น. จากนั้นในเวลา9.00น.ครอบครัวจะทำพิธีไหว้ครบ 7วัน และเวลา 10.00 น. พระสงฆ์10รูปทำการสวดพุทธมนต์ ถัดจากนั้นในเวลา11.00น.จะเป็นการถวายภัตตาหารเพล รวม79รูป และถวายมาติกา บังสุกุล 69รูป พระสวด10รูป และในเวลา12.00 น.จะเป็นการพักรับประทานอาหาร

ถัดจากนั้นในช่วงบ่าย 14.00-17.00น. จะมีพิธีการดังนี้คือ ในเวลา 14.30 น.จะเป็นการเทศนาธรรม โดยพระธรรมโพธิวงศ์ และเวลา15.00 น.จะเป็นการบริจาคเงินให้กับวัดและสาธารณกุศล จากนั้นในเวลา15.30 น.จะเป็นการรำลึกคุณแม่ครู โดยผู้บริหารเครือนำทอง และเวลา16.00 น.จะเริ่มสู่พิธีทอดผ้าบังสกุล และ16.30 น.เตรียมเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิง

ขบวนต้อนรับไฟพระราชทาน อ่านหมายรับสั่งพระราชเพลิง อ่านประวัติ และคำไว้อาลัย อ่านคำสดุดี อ่าน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น17.00 สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก,กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธาน ศ.ต.ภ.,เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยราม ทรงเป็นประธานพระราชทานเพลิง


สำหรับของชำร่วยที่เจ้าภาพใช้แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.พัชรา หวังว่องวิทย์ ประกอบด้วย1) พระหลวงปู่ปลื้ม วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 2) หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.พัชรา หวังว่องวิทย์ จ.ภ. 3) หนังสือ วิสาขา มหาอุบาสิกา แม่หญิงต้นแบบแห่งเมืองสาวัตถี เอตคัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา (หนา220หน้า) เขียนโดยพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทคยา หัวหน้าพระธรรมฑูต สายประเทศอินเดีย- เนปาล

4) หนังสือ "พลิกชีวิตจากถ่านเป็นเพชร" 40เคล็ดลับ พัชรา หวังว่องวิทย์ (พิมพ์ 4 สี หนา 270หน้า) 5) หนังสือพุทธมนต์ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล 6) หยดทิพย์ น้ำมันสูดดม ทานวด วัดประสพสุข จ.สุพรรณบุรี และ7) VDO โอวาท 4 ของท่านเหลี่ยวฝาน หรือ CD มหายานธรรม บทสวดมนต์ ธรรมบรรยาย