วันที่ 24 ก.ค. 64 จังหวัดพังงาจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีพระเทพปัญญามี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติสร้างคุณความดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป