วันที่ 24 ก.ค.ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เนื่องด้วย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ว่ามีการประกาศช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook ในกลุ่ม “คนรักเครื่องหมายกิตติมศักดิ์” โดยมีผู้ใช้ Facebook ชื่อ “Nuttawut Toon” ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่านายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช เป็นผู้ดูแล จัดการและควบคุมกลุ่มดังกล่าวด้วย ได้มีการโพสภาพถ่ายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสยบไพรีประเภทกิตติมศักดิ์ (เครื่องหมายผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ตามที่กำหนดไว้โดยมีผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้อนุมัติ) และยังมีการโพสข้อความให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าตนสามารถดำเนินการขออนุมัติเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสยบไพรีประเภทกิตติมศักดิ์ได้จริง โดยคิดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ เครื่องหมายละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศ สำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสยบไพรีประเภทกิตติมศักดิ์พร้อมใบประกาศคุณวุฒิ ซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ไม่มีนโยบายหรือมอบอำนาจให้ผู้ใด เป็นผู้จัดหา ชักชวน ให้ ประชาชนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสยบไพรีประเภทกิตติมศักดิ์ และใบประกาศคุณวุฒิด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย และใช้ข้อความอันเป็นเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ต่อมา พ.ต.อ.อุดมรัตน์ อิทธิโสภาพันธุ์ ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. บช.ปส. ได้นำหมายค้น ศาลจังหวัดชัยนาท ที่ 51/2564 ลง 23 ก.ค. 2564 ทำการตรวจค้นที่บ้านเลขที่ 32/13 ถนนชัยณรงค์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีนายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช เป็นผู้พักอาศัยอยู่ (โดยบ้านดังกล่าวมีนางขันทอง แพตระกูล มารดาของนายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช เป็นเจ้าของบ้านและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง) โดยการตรวจค้นได้พบตัวนายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช นอกบ้าน ได้แจ้งความประสงค์เรื่องการตรวจค้นตามหมายค้น และเชิญมาที่บ้าน จึงได้แจ้งความประสงค์ให้การตรวจค้นให้ทราบ แสดงหมายค้นและความบริสุทธิ์ใจให้ นายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช และ นางขันทอง แพตระกูล ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้เริ่มทำการตรวจค้นและซักถาม นายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช รับว่าตนเองเป็นเจ้าของ Facebook ในกลุ่ม “คนรักเครื่องหมายกิตติมศักดิ์” โดยมีผู้ใช้ Facebook ชื่อ “Nuttawut Toon ” ซึ่งมีการใช้กับโทรศัพท์ของกลาง และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวมีการผูกไว้กับบัญชีธนาคาร ซึ่งได้รับเงินโอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทดลองซื้อ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบโทรศัพท์ดังกล่าวมีข้อความ Line และ Facebook Messanger ลักษณะทำนองเดียวกันกับพฤติการณ์การกระทำผิดของ นายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช โดยติดต่อกับบุคคลหลายคน เกี่ยวกับการเครื่องหมายอื่นของหน่วยงานราชการ เช่น เหรียญยิงปืนค่ายนวมินทร์, เครื่องหมายอรินทราชกิตติมศักดิ์ เป็นต้น

ต่อมา เวลาประมาณ 23.00 น. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้เชิญตัวนายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช มาที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าได้กระทำผิดให้ทราบว่า เมื่อประมาณกลางเดือน เมษายน 2564 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00น. นายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช ได้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน ,ปลอม ,เท็จ โดยโพสต์รูปภาพ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติสยบไพรีประเภทกิตติมศักดิ์ พร้อมข้อความ #เปิดรับ 15 ท่าน เต็มปิดครับ # สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ # inbox ลงในกลุ่ม Facebook “คนรักเครื่องหมายกิตติมศักดิ์” โดยมีผู้ใช้ Facebook ชื่อ “Nuttawut Toon” อันเป็นความผิดข้อหา โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๑) ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิให้ทราบ โดยไม่มีการควบคุมตัว จากนี้จะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายต่อไป (คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลแขวงชัยนาท แต่เนื่องจากชัยนาทไม่มีศาลแขวง จะได้ดำเนินการผลัดฟ้อง ครั้งที่ ๑ ต่อศาลจังหวัดชัยนาท ต่อไป)