เมื่อวันที่ 24 ก.ค.64 สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาล ตำบลเขาพระยาเดินธง นำโดยนายสุรศักดิ์ (ตี๋) เจิมสม นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง, นายชาตรี ศรีพยัคฆ์,นายมานิตย์ หยั่งถึง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง และนายทวีป หมื่นเดช ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง พร้อมด้วย สมาชิก เทบาลฯ .,พนักงาน,ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ได้ใช้วิธีการรักษาผู้ป่วยเนื่องในสถานการณ์โควิด ใช้สมุนไพรอย่างจริงจัง แจกน้ำกระชายขาว ให้ผู้ป่วยดื่มกินทุกวัน จนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จนแพทย์ได้ ให้ทยอยกลับบ้านได้ กันจำนวนมากแล้ว

แต่ก็ยังมี ผู้มีจิตศรัทธา ยังทยอยให้การช่วยเหลือด้านอาหารยา อยู่เรื่อยๆที่ศูนย์พักคอย/พักฟื้น โรงเรียนบ้านห้วยบง เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ล่าสุดนาย.พัลลภ ภัทรบดี อดีตสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลพบุรี นำอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ พร้อมด้วยคุณสมหวัง บุ่งแก้ว และครอบครัว นำผลไม้ เงาะ แก้วมังกร มอบให้ที่ศูนย์ฯ เพื่อเลี้ยงผู้พักคอย/พักฟื้นอยู่ในศูนย์ฯอีกด้วย