กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 109,926 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 5,141,464 โดส