วันนี้ (21 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อลดลง พบรายใหม่ 38 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 เป็น 4,939 ราย รักษาหายแล้ว 4,248 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 642 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 323 ราย โรงพยาบาลรัฐ 206 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 111 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 495 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 113 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 32 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 2 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 29 ราย สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อเฉพาะเดือนกรกฎาคม จำแนกตามอำเภอ พบว่า อำเภอแม่ริม มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 149 ราย รองลงมาคืออำเภอเมือง 114 ราย อำเภอจอมทอง 90 ราย ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ คืออำเภอแม่แจ่ม