เลขาธิการ ส.ป.ก. ขานรับนโยบาย "รมช.ธรรมนัส" เดินหน้าเต็มสูบ เร่งรัดส่งเสริมผลิตฟ้าทะลายโจร 1 แสนต้นกล้า

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นและติดเชื้ออย่างรวดเร็วนั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบาย ส.ป.ก. คำนึงถึงสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ จึงมีแนวทางการปลูกสมุนไพรไทยต้านโควิด-19 โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร ให้เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ดังนั้น ส.ป.ก. จึงเดินหน้านโยบายส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจร ให้ดำเนินการเพาะกล้าฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอื่นๆ อาทิ ขิง ข่า กระชายขาว และตะไคร้ โดยตั้งเป้าผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรอย่างน้อย 100,000 กล้า ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในครัวเรือนได้ปลูกฟ้าทะลายโจรพืชต้านโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนในการให้ความรู้เกี่ยวการพัฒนาดินและน้ำ และนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมในการปลูกเป็นพืชต้านโควิด-19 แก่เกษตรกรต่อไป

เลขาธิการ ส.ป.ก. ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 5 ศูนย์ 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ พื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภาคกลาง พื้นที่ดำเนินการของศูนย์จัดการที่ดินพระราชทาน (เดิม) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออก พื้นที่ดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้การปฏิรูปที่ดิน สาขาฉะเชิงเทรา (เดิม) ตำบลคลอง-นครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและขยายพันธุ์ อนุรักษ์ และวิจัยพืชท้องถิ่นและพืชสมุนไพรไทยในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

รวมทั้งให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์พืชผัก สมุนไพร เก็บไว้สำหรับเพาะปลูกและแบ่งปันกันในชุมชน โดยจะเปิดศูนย์นำร่องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่แรก พร้อมแผนสนับสนุนการจัดตั้งโรงอบสมุนไพร 40 โรง (ตามแผนปี 2564) ซึ่งจะดำเนินการต้นเดือนสิงหาคมนี้