กปภ

รายงานข่าวจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลาว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ตลาด ชุมชน ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและแยกกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน พบติดเชื้อ 253 ราย เสียชีวิต 3 คน ติดเชื้อสะสม 9,879 ราย เสียชีวิตสะสม 54 คน นอนโรงพยาบาล 2,763 ราย รักษาหายแล้ว 7,062 ราย

ทั้งนี้พบ ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโชติวัฒน์และผู้สัมผัส 56 ราย ผู้ป่วยกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง 47 ราย ผู้ป่วยกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส 29 ราย ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงชุมชน ตลาดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย กลุ่มเดินทางจากต่างพื้นที่และสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 18 ราย กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ 59 ราย และผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง 44 ราย