ครม.ไฟเขียวขยายเวลาโครงการชลประทานเขื่อนทดน้ำผาจุก-อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ-การเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เมื่อเวลา 12.50 น.วันที่ 14 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบ ขยายเวลาการดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำน่านตอนล่าง เพื่อจะส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในเขตโครงการประมาณ 4.8 แสนไร่ ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการปรับแผนดำเนินการใหม่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดหาที่ดินล่าช้า เนื่องจากการเจราจาต่อรองระหว่างภาครัฐ และประชาชนไม่ลงตัว และติดขัดข้อกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขระบบส่งน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยขอขยายเวลาไป 5 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566

นายณัฐพร กล่าวต่อว่า 2.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประธานในฤดูฝน 5.3 หมื่นไร่บริหารจัดการน้ำบรรเทาอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำน่านตอนล่าง มีปัญหาพื้นที่การก่อสร้างต้องออกพระราชบัญญัติ (พ.รบ.) เพิกถอนอุทยาน และเพิ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มี.ค. 60 จะขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 และ3.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภคอุตสาหกรรม ระบบนิเวศน์ และรวมถึงเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ที่ผ่านมาเกิดปัญหาคือ การขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วนที่จะใช้ในการก่อสร้างใช้เวลานาน ดังนั้นจึงมีการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี คาดว่าจะเสร็จในปี 2566