กปภ

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 87,549 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,910,388 โดส