กปภ

22 ก.ค.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานพบป่วยโวิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ 7 จังหวัด รวม 10 จุด ดังนี้ กทม.2 จุด คือ ตลาดราชวัตรเขตดุสิต โรงงานทำขนมเขตบางขุนเทียนและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ จ.สมุทรสาคร 1 จุด คือ โรงงานขึ้นรูปโลหะ อ.เมือง พบ 15 ราย จ.ชลบุรี 1 จุด คือ บริษัทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.เมือง พบ 18 ราย จ.ปทุมธานี 1 จุด คือ คลังสินค้า อ.สามโคก พบ 10 ราย จ.สุพรรณบุรี 1 จุด คือ โรงงานแปรรูปไก่ อ.สองพี่น้อง พบ 119 ราย จ.ระยอง 2 จุด คือ บริษัทอุปกรณ์สื่อสาร อ.ปลวกแดง พบ 75 ราย และแคมป์ก่อสร้าง อ.เมือง พบ 30 ราย จ.ตราด 1 จุดคือ ห้างวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง พบ 19 ราย