จากทั้งหมด 282 หลังที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทางเดินริมน้ำ ขณะรองผู้ว่าฯตรวจติดตามชุมชนที่่่รุกล้ำริมแม่น้ำในเขตดุสิต

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ เขตดุสิต โดยกล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาความยาวทั้ง2ฝั่ง รวมประมาณ14กม. มีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 282หลัง เป็นบ้านเรือน273หลัง ท่าเทียบเรือและโป๊ะ9แห่ง แบ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำทั้งหมด15 ชุมชน สำหรับชุมชนที่ให้ความร่วมมือ และรื้อย้ายออกไปหมดแล้ว7ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนท่าเรือเกียกกาย ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนวัดคฤหบดี ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1

ส่วนชุมชนที่รื้อย้ายออกไปแล้วบางส่วน ได้แก่ ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนสีคาม ชุมชนราชผาติการาม ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ชุมชนราชผาทับทิม ชุมชนมิตตคาม1 ชุมชนมิตตคาม2 และสถานีดับเพลิงบวรมงคล ที่ผ่านมา กทม.ไได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กทม.สามารถรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วทั้งหมด128 หลัง คงเหลือ154 หลัง จากจำนวนบ้านทั้งหมด 282 หลัง โดยมีบ้านเรือนรุกล้ำที่ได้ทำสัญญาแล้ว 260 หลัง คิดเป็น 92.20% รื้อย้ายแล้ว 128 หลัง คิดเป็น 45.39%