สำนักการระบายน้ำกทม. รายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 07.00 น. ฝนเล็กน้อยกระจายพื้นที่ กทม. จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.นนทบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ อ่าวไทย จ.ชลบุรี เคลื่อนทิศตะวันออก