กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 41,239 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,628,848 โดส