พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการตั้ง6คำถามของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ว่า เห็นด้วยที่จะมีการสอบถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง รวมถึงกรณีเตรียมพิจารณาปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น มองว่าควรจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน เพราะบางจังหวัดผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งรักษาการณ์ ไม่สนใจที่จะทำงาน ทำให้งานต่างเป็นไปอย่างล่าช้า และใช้งบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ บางแห่งถูกมองว่าใข้งบเพื่อพรรคพวกตัวเอง และใข้อิทธิพลในการหาผลประโยชน์ จึงควรอย่างยิ่งที่จัดให้เลือกตั้งจังหวัดที่ไม่มีผู้บริหารก่อน นอกจากนี้ยังจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัวมากขึ้นด้วย