ทั้งลูกจ้างชั่วคราว และบรรจุ สำนักอนามัย-เขตบางขุนเทียน-สถานธนานุบาลกทม.

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักอนามัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ สำนักอนามัย ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 2615 ต่อ 2711 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางขุนเทียน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) เพศชาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ก.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2416 0066 ต่อ 5807 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำของ กทม.) ได้ขยายกำหนดเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานตรวจจ่าย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานกิจการสาขา รวมถึงขยายกำหนดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2158 0042 ในวันและเวลาราชการ หรือเฟซบุ๊กเพจ “สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร” https://www.facebook.com/pawnshopbangkok/