กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 76,382 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,443,396 โดส