กรุงเทพมหานคร รายงานผลการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 80,774 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,180,760 โดส