วันนี้ (9 พ.ย.2560) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง โดยมีนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กิโลเมตร โดยเส้นทางน่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ขนส่ง จำกัด กับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย

สำหรับเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 8.30 ชั่วโมง โดยรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัส ไม่เกิน 21 ที่นั่ง ออกจากสถานีต้นทางและปลายทาง เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสาร 660 บาท

ปัจจุบัน บขส. ให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย – ลาว และ ไทย – กัมพูชา รวม 15 เส้นทาง ได้แก่ หนองคาย -นครหลวงเวียงจันทน์ , อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์ ,อุบลราชธานี – ปากเซ , มุกดาหาร – สะหวันนะเขต , ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ , กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ , นครพนม – ท่าแขก , เชียงใหม่ – หลวงพระบาง , อุดรธานี - หนองคาย – เมืองวังเวียง , กรุงเทพฯ – ปากเซ , เชียงราย – บ่อแก้ว , กรุงเทพฯ – เสียมราฐ , กรุงเทพฯ – พนมเปญ , เลย – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง , น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง เปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง สนใจเดินทางต่างประเทศด้วยรถโดยสาร บขส. สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ โทร 02-936-2841-8 และ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) ,หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (TEMPORARY BORDER PASS) หรือบัตรชั่วคราว เดินทางในระยะทางไม่เกิน 80 กิโลเมตร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน