อำนาจเจริญ:นายเตชินท์ชัย ผาริบุตร นายก อบต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือประเด็นปัญหาการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า100 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมแมดอ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


นายเตชินท์ชัย กล่าวต่อว่า โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการสะท้อนปัญหาของพื้นที่ในเรื่องนโยบายของรัฐ ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยแต่ปัญหาจริงที่พบในพื้นที่คือ "บัตรคนจน" ที่ประชาชนในท้องถิ่นถืออยู่ในมือ ใช้ได้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ในตำบลที่มีเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(EDC) เท่านั้น

"ดังนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว คือ 1.ให้นำสินค้าภายในชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เช่น ข้าว 2.ขอให้รัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 บาท เพราะประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากปัญหาราคาข้าว และสินค้าทางภาคการเกษตรอื่นๆ 3.ควรให้กระทรวงพาณิชย์หารือกับ อปท.ในพื้นที่เพื่อขอใช้พื้นที่ อปท.ตั้งเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐในทุกชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง โดยให้ประชาชนรับทราบจึงจะเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยไม่ผ่านระบบพ่อค้า" นายก อบต.แมดกล่าว