สำนักงานเขตบางพลัด ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2564 #ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ณ บริเวณใต้สะพานพระราม8 (ฝั่งธนบุรี) (รอบเช้ารับบัตรคิว เวลา 07.00 น. รอบบ่าย เวลา 12.30 น.)
โปรดนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนา และปากกาส่วนตัวมาด้วย
รับจำนวน 900 คิว
#ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย