นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คัดสรร 3 คู่ธุรกิจเป็นตัวแทนของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วมออกบูธในงาน World Travel Market 2017 ณ สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย ชุมชนกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จับคู่กับ บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ชุมชนซะซอม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จับคู่กับ บริษัท สยามไรซ์ ทราเวล จำกัด และชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย จับคู่กับ บริษัท อาร์เอสพี จัมโบ้ ทราเวล แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด เพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยที่มีคุณภาพ

“การนำชุมชนร่วมออกบูธในงาน WTM 2017 ครั้งนี้ ถือเป็นกลุ่มแรก และยังเป็นกลุ่มนำร่อง โดย อพท. ต้องการนำเสนอภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีระบบการบริหารจัดการและการบริการที่มีมาตรฐานผ่านเวทีส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระดับโลก” นายสุเทพ กล่าว

สำหรับบรรยากาศในบูธจัดแสดงของชุมชนที่นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไปนำเสนอ ประกอบไปด้วย ภาพของการชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล การเพ้นท์หน้ากากผีตาโขน การนำเสนอภาพของวิถีชุมชนในเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม 3 คู่ธุรกิจ ที่ อพท. นำร่วมงาน WTM 2017 ดังกล่าว เป็น 3 คู่จาก 30 คู่ธุรกิจ จากโครงการจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Business Matching) โดยดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่ง อพท. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพัฒนาทักษะและศักยภาพทางการตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ และความพร้อมในการรองรับตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างชัดเจน