จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดโรงงานย่านกิ่งแก้วระเบิด อันสร้างผลกระทบให้ประชาชนในวงกว้าง “มูลนิธิมาดามแป้ง” จึงตั้งครัวมาดามทันที เพื่อส่งอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ณ ศูนย์บัญชาการกลาง และประชาชน ณ ศูนย์อพยพ 3 แห่ง ตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไป ตั้งเป้า 4,800 กล่องใน 3 วัน พร้อมความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต…

ไม่ว่าวิกฤตไหนเราก็จะผ่านไปด้วยกัน
#ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มาดามแป้ง #เมืองไทยประกันภัย

https://www.facebook.com/100044414798072/posts/360300318793792/