ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

สำหรับการมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดสรรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มอบนมผงสำหรับเด็ก วงเงิน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวเปราะบางอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 891,976 คน มีครัวเรือนเปราะบางจำนวน 8,820 ครัวเรือน มีสมาชิกรวม 32,196 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 7,522 คน ผู้พิการ จำนวน 750 คน ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1,614 คน และอื่นๆจำนวน 22,310 คน โดยทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ยู้ยากไร้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภคอีกด้วย

Life IF