วันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ลานหน้าสนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล นาวาเอกจุมพจน์ เสนาะพิณ รองผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล พร้อมนายโชคชัย เมืองสง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูลนำเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขตกระบี่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ(สตูล) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสตูล สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ด่านศุลกากรจังหวัด และกองทัพเรือ รวม 9 หน่วยงาน

บูรณาการออกปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือปิดกฎหมาย(ประเภทโพงพาง) โดยกรมประมง กองตรวจการประมง เข้ามาบริหารจัดการประมงด้วยการควบคุม ป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยได้ควบคุมเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและทำลายล้าง โดยเฉพาะเขตทะเลชายฝั่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวันอ่อนและพ่อแม่พันธุ์เพื่อมาวางไข่

สำหรับโพงพาง เป็นเครื่องประมงชนิดหนึ่งที่วางอยู่ร่องน้ำ ลำคลอง ปากแม่น้ำจึงจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง พระราชกำหนด พ.ศ2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือโพงพาง ห้ามใช้ หรือมีไว้ครอบครอง มีบทลงโทษตามมาตรา 146 ปรับ1 แสน ถึง 5 แสนบาท และมาตรา 169 ให้ริบเครื่องมือด้วย

โดยพื้นที่ปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้น 3 วัน ที่หน้าบ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป ร่องน้ำคลองดาหวา ตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 120 ช่อง จากยอดทำประมงโพงพางลดลงเกือบเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา และในวันพรุ่งนี้รื้อถอนพื้นที่ล่องน้ำตำมะลัง อำเภอเมือง และเกาะตะบัน อำเภอทุ่งหว้า

พร้อมกันนี้ทางศรชล.จังหวัดสตูล ได้มอบชุดป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย ชุด PPE เจลแฮลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

Life IF