กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และพันธมิตรด้านอี-คอมเมิร์ซชั้นนำกว่า 50 หน่วยงาน จัดกิจกรรม Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) และเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021 พัฒนาองค์ความรู้-เสริมทักษะ สร้างความยั่งยืนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นการขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าทางการค้า หวังฟื้นเศรษฐกิจประเทศให้กลับมาสดใสโดยเร็ว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก หลายกิจการไร้ยอดคำสั่งซื้อ หรือต้องปิดกิจการลง อย่างไรก็ดีเพื่อสร้างโอกาสและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปรับตัว เพื่อรองรับรูปแบบการค้าสมัยใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในทุกด้าน”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดโอกาสทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการฐานราก กรมฯ ได้จับมือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และพันธมิตรด้านอี-คอมเมิร์ซ จัดอบรมหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) ‘บุกตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายทะลุล้าน’ โดยการลงพื้นที่ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมทักษะแก่ผู้ประกอบการชุมชน ต่อยอดขยายโอกาสการค้า สร้างรายได้ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้สินค้าชุมชน

“การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชั้นนำอย่างเข้มข้น อาทิ Shopee, Lazada, JD Central, Amvata เพื่อกระตุ้นยอดการซื้อขาย การทำโปรโมชั่น การส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการให้บริการถ่ายภาพสินค้าชุมชนโดยช่างภาพมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำภาพถ่ายสินค้าไปต่อยอดในการทำการตลาดออนไลน์ได้อีกด้วย”

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านอี-คอมเมิร์ซชั้นนำกว่า 50 หน่วยงาน เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021 ขึ้นในช่วงปลายปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการฐานรากสามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 : โซนผู้ให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร โซนที่ 2 : โซนเสริมสร้างผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โซนที่ 3 : โซนแข่งขันการนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ โซนที่ 4 : โซนจัดแสดงผลงาน Showcase โซนที่ 5 : ศูนย์บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โซนที่ 6 : โซนนำเสนอสินค้าชุมชนทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถร่วมลุ้นรางวัล “สุดยอด e-Commerce Genius แห่งปี” จำนวน 3 รางวัล เพื่อเป็นร้านต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไป”

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการฐานรากเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้กับการทำการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ส่งผลให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศ

Life IF