ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า...

ใครที่บอก Sinovac แพงสุด ไม่น่าจะจริงแล้วนะครับ ผมเข้าใจว่า ราคาวัคซีน ไม่ได้ตายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเรื่องของค่าขนส่ง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วย

จากเอกสารในการประชุมสภาเรื่องงบประมาณ เฉลี่ยแล้วราคา Sinovac จะอยู่ที่ 625 บาท / โดส (รวมทุกอย่าง)

ส่วนซิโนฟาร์ม เมื่อวานทางราชวิทยาลัยฯ เคาะออกมาอยู่ที่ 888 บาท / โดส

โมเดิร์นน่า ที่น่าจะเป็นรายต่อไปที่เป็นวัคซีนทางเลือก สมาคม รพ.เอกชน เคาะแล้วที่ 1,900 บาท / โดส

ส่วน AZ นั้น ไม่ต้องห่วงครับ ราคาถูกที่สุดอยู่แล้ว เพราะเป็นหลักการของทางบริษัทที่ขายราคาเท่าทุนทั่วโลก ของไทยเฉลี่ยรวมทุกอย่างแล้วก็อยู่ที่ 203 บาทครับ

(ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าตรวจโควิด 1,500 บาท จะเห็นว่า การฉีดวัคซีน เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและถูกกว่ามากครับ ทำให้ภาครัฐพยายามจะหาวัคซีนและฉีดให้มากที่สุดครับ)

Life IF