วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมด้วยนายปรีชา ฟองเพชร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช นายศรณรงค์ ไชยรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช และนายสมเจต เฉลาพักตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอกราช ร่วมมอบถุงอุป-บริโภค เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเอกราช จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด ที่ถูกกักตัว เดือดร้อนเครื่องอุปโภค บริโภค และหวังว่าสถานการณ์​จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว​ และหากมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมขอให้ประสานกับ​ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายก อบต.เอกราช กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด- 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หยุดงาน เลิกจ้างงาน บางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขาดแคนอาหารและเครื่องอุปโภค จึงได้จัดโครงการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมมีผู้มีน้ำใจงามช่วยมอบสิ่งของเครื่องถุงยังชีพที่จำเป็นแก่ประชาชนชาวบ้านที่มารับแจกในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้.

Life IF