เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลปประทานที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสูบน้ำช่วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้มีน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์เพียงวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีระดับต่ำไม่สามารถไหลเข้าคลองส่งน้ำชัยนาท–ป่าสัก โดยแรงโน้มถ่วงได้ รัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชน จึงได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งในขณะนี้ สำนักเครื่องจักรกล และ สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 5 ลบ.ม. ต่อวินาที 4 เครื่อง และขนาด 3 ลบ.ม.ต่อวิยาที อีก 4 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองส่งน้ำชัยนาท–ป่าสัก ที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์วันละประมาณ 1.5 ล้าน ลบ.ม. เริ่มสูบตั้งแต่กลางเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา และพร้อมดำเนินการตามแผนการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 7 สาขา และการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 24 แห่ง รวม 31 แห่ง ให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ พร้อมกันนี้สำนักงานชปนะทานที่ 10 ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักเครื่องจักรกล ระดมเครื่องจักร เครื่องมือเข้ามาเสริมซึ่งจะเดินทางมาถึงในค่ำวันนี้ เพื่อเร่งสูบน้ำช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป

"ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งให้ระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเสริมเพื่อสูบน้ำเติมในคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ และยังกำชับให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด"อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว