"เฉลิมชัย" เดินหน้าโครงการ "แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID–19” ช่วยเพชรบุรี "อลงกรณ์" เผยรัฐบาลจัดสรรวัคซีนเพิ่มให้เพชรบุรีเริ่มฉีดมิถุนายนนี้ พร้อมเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์สัปดาห์หน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ "1 ปิด 1 เปิด"

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารและผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID–19” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ น้ำพริกเครื่องแกง พริกสด มะเขือ แฟง ฟักทอง สับปะรดดอนขุนห้วย ไข่ไก่ มะนาว กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง และภาชนะใส่อาหาร โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเขายอย นายกอบต.ตําบลหนองชุมพลเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเยี่ยมให้กําลังใจแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ประกอบอาหารภายในวัดศีลคุณาราม ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณรมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะที่ช่วยเหลือจังหวัดเพชรบุรี และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากกาคแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า จากการประสานงานล่าสุด ได้รับการยืนยันจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนายอรรถพร พลบุตร ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข วันนี้ว่า รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนเพิ่มให้ จ.เพชรบุรีล็อตที่ 2 อีก 49,000 โดส รวมทั้งวัคซีนที่จะฉีดให้กับผู้ลงทะเบียน “หมอพร้อม” โดยจะเริ่มฉีดตามกําหนดในเดือนมิถุนายนนี้ และหวังว่ารัฐบาลจะจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อการฉีดให้ชาวเพชรบุรีไม่น้อยกว่า 70% ให้ทันวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่ชาวเพชรบุรีจะเปิดเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์ “1 ปิด 1 เปิด”

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด และผู้จัดการตลาดเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรหนองบ้วยและบ้านลาด ซึ่งจะเปิดการขายแบบซอฟโอเพนนิ่ง (Soft Opening) ในสัปดาห์หน้าภายใต้เพชรบุรีโมเดล “1 ปิด 1 เปิด” คือการระดมพลชาวเพชรบุรีปิดโควิด-19 และเปิดเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดไปพร้อมๆ กัน