วันที่ 18 ต.ค. 60 พิธีซ้อมการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุจำลองบริเวณหน้ากองสลากเก่าของประชาชนและข้าราชการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยทุกฝ่ายร่วมใจดำเนินการต่างๆ อย่างสมพระเกียรติ และเน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาร่วมพิธี