ข้อมูลของ บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจซีอีโอทั่วโลกประจำปี ครั้งที่ 24 (24th Annual Global CEO Survey) ของ PwC ซึ่งได้ทำการสอบถามความคิดเห็นซีอีโอเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้จำนวน 5,050 รายใน 100 ประเทศและอาณาเขต โดยในจำนวนนี้ เป็นซีอีโอจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จำนวน 236 รายว่า 31% ของซีอีโอในภูมิภาคอาเซียนที่ตอบแบบสำรวจแสดงความเชื่อมั่นว่า การเติบโตของรายได้ทางธุรกิจในระยะ 12 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับ 28% ในปีก่อน

สอดคล้องกับความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า โดยซีอีโออาเซียนถึง 71% เชื่อว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะปรับตัวดีขึ้น เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 16% เช่นเดียวกับมุมมองเชิงบวกของซีอีโอทั่วโลกที่ 76% เปรียบเทียบกับ 22% ในปีก่อน และยังเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการถามคำถามนี้ในการสำรวจเมื่อปี 2555

PwC ประเทศไทย ยังมองว่า ปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้คือ ความรวดเร็วในการจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด เพราะถ้าดูจากตัวเลขจีพีดีไตรมาสแรกของไทยที่ติดลบถึง 2.6% จะเห็นว่าการแพร่ระบาดภายในประเทศระลอกใหม่ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและภาคประชาชนหดตัวอย่างชัดเจน แทบทุกบริษัทในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารกระแสเงินสดที่ต้องมีการทบทวนค่าใช้จ่ายและแผนลงทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจให้ดำเนินไปได้นานที่สุดและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไป

อีกด้านหนึ่ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรง รวมถึงการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้กว่าที่เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้เท่ากับก่อนเกิดโควิด-19 อาจต้องรอไปถึงไตรมาสแรกของปี 66

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า การระบาดในประเทศที่เกิดขึ้นหลายระลอก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องสะดุดเป็นช่วง ๆ จนกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และการใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน รายใดที่สายป่านสั้น ต้องหยุดดำเนินกิจการ หลายธุรกิจขาดสภาพคล่อง ทำให้คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อาจจะต้องรอถึงไตรมาส 1/2566 กว่าจะกลับมาเป็นปกติในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

กระนั้น เราคาดหวังว่า สถานการณ์ การกระจายวัคซีนที่ทั่วถึงจะเป็นปัจจัยสำคัญเร่งผลักดันให้เดินไปตามเป้าหมายในการเปิดประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ทั้งนั้นต้องหยุดการแพร่ระบาดระลอก 3 โดยเร็ว และไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอก 4 มาเป็นอุปสรรค